Заштити го Охрид

Охрид за сите!!!

Промотивно Видео

Средношколска младинска кампања за подигање на свеста.

Слики На Терен

Место каде се влеваат отпадните води директно во езеро

Отпадни води
Уништување
После Дожд
Неуреден Простор

Презентација / Кампања

Презентацијата која беше претставена пред голем број луѓе!

Copyright Protection